kolyuchka53: (музыка)432535582


Макс Авелевич Кюсс
Дата рождения
5 (17) марта 1874(1877?)
Место рождения
Российская империя
Дата смерти
1942
Место смерти
Одесса, Транснистрия


https://youtu.be/_riX2NjhWCghttps://youtu.be/usXAM5rM8PU


Макс Кюсс.Вальс "Амурские волны"

Макс Кюсс: Неразгаданная жизнь

Танец "Дирижабль" и его ноты

UPD
украинский вариантhttps://youtu.be/9xc0UiisqXE

Днiпровськi хвилi

за мотивами "Амурские волны"


Слова: Михайло Рох


Музика: Макс А. Кюсс


Там, де Дніпро сивий хвилями гра,

Лагідний вітер їм пісню співа.
Житом шумлять над Рікою поля
Й ходить хвиля золота,
Хвиля золота плеще
Понад схилами Дніпра.

Крила розправила рідна Земля
По сторонах від Владики-Дніпра.
І від кубанських козацьких степів
До карпатських полонин
І до гір високих
Солов'їний лине спів.

І до чого ж серцю милі
Ті блакитні й жовті хвилі!
Наддніпрянські хвилі
Ці чудові хвилі -
Краю рідного краса.
Плещуть, плещуть повні сили,
Марять морем пінні хвилі.
А пшеничні хвилі,
Вже чекають милі
На дбайливого женця.

Чарівні Дніпра береги
Де ліс і поля навкруги.
Несе свої хвилі Ріка -
Море Чорнеє чека.

Вітер хвилі підійма
І над водами Дніпра,
Напинаються вітрила.
Чайка вир перетина.
У блакитних небесах
Кружить сокіл - вільний птах,
Спокій сивого Дніпра
Від ворогів оберіга.

Там, де Дніпро сивий хвилями гра,
Лагідний вітер їм пісню співа.
І від кубанських козацьких степів
До карпатських полонин
І до гір високих

Солов'їний лине спів.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3456 789
101112 13141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 02:03 pm
Powered by Dreamwidth Studios